Sự cố nước sông Đà: Hà Nội sẽ cấp nước theo hệ mạch vòng

Ông Nguyễn Nguyên Quân, trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội thông tin những vấn đề nóng của Hà Nội.
Ông Nguyễn Nguyên Quân, trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội thông tin những vấn đề nóng của Hà Nội.
Ông Nguyễn Nguyên Quân, trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội thông tin những vấn đề nóng của Hà Nội.
Lên top