Sự cố nước sôi lửa bỏng, Zoom phải cầu cứu chuyên gia bảo mật hàng đầu

Chuyên gia bảo mật Alex Stamos (ảnh: Web Summit 2015, tại Dublin, Ireland).
Chuyên gia bảo mật Alex Stamos (ảnh: Web Summit 2015, tại Dublin, Ireland).
Chuyên gia bảo mật Alex Stamos (ảnh: Web Summit 2015, tại Dublin, Ireland).
Lên top