Sự cố hai tuyến cáp quang biển ảnh hưởng thế nào đến Internet đi quốc tế?

Tuyến cáp quang biển APG có điểm cập bờ vào Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: Chụp màn hình.
Tuyến cáp quang biển APG có điểm cập bờ vào Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: Chụp màn hình.
Tuyến cáp quang biển APG có điểm cập bờ vào Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top