Startup OSAM với triết lí “cho đi” đã nhận được sự công nhận của AWS

Hồ Việt Anh - CEO của Cty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây OSAM đang là đối tác triển khai của tập đoàn Amazon. Ảnh: V.A
Hồ Việt Anh - CEO của Cty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây OSAM đang là đối tác triển khai của tập đoàn Amazon. Ảnh: V.A
Hồ Việt Anh - CEO của Cty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây OSAM đang là đối tác triển khai của tập đoàn Amazon. Ảnh: V.A
Lên top