Startup công nghệ Việt Nam gọi được hơn 451 triệu USD

Tổng số vốn đầu tư vào các startup công nghệ Việt Nam trong năm 2020 đạt 451 triệu USD. Ảnh minh họa: LDO
Tổng số vốn đầu tư vào các startup công nghệ Việt Nam trong năm 2020 đạt 451 triệu USD. Ảnh minh họa: LDO
Tổng số vốn đầu tư vào các startup công nghệ Việt Nam trong năm 2020 đạt 451 triệu USD. Ảnh minh họa: LDO
Lên top