Start-up người nước ngoài thành lập tại Việt Nam công bố gọi vốn được 3 triệu USD

Đại diện Leflair công bố nhận gói đầu tư 3 triệu USD (ảnh: C.Đ).
Đại diện Leflair công bố nhận gói đầu tư 3 triệu USD (ảnh: C.Đ).
Đại diện Leflair công bố nhận gói đầu tư 3 triệu USD (ảnh: C.Đ).