Start-up bằng ruộng sen, người phụ nữ lời cả trăm triệu đồng mỗi vụ

Trồng sen trên đất lúa, nông dân hái ra tiền. Ảnh: Minh Ánh
Trồng sen trên đất lúa, nông dân hái ra tiền. Ảnh: Minh Ánh
Trồng sen trên đất lúa, nông dân hái ra tiền. Ảnh: Minh Ánh
Lên top