S&P Global Ratings: Tăng trưởng GDP Việt Nam thuộc nhóm cao nhất toàn cầu

Lên top