"Sốt" giá sầu riêng, thu gom cả trái non rồi "bôi nghệ" cho đẹp mã

Nông dân vui mừng vì sầu riêng được giá. Ảnh: P.V
Nông dân vui mừng vì sầu riêng được giá. Ảnh: P.V