Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Sốt" giá sầu riêng, thu gom cả trái non rồi "bôi nghệ" cho đẹp mã

Nông dân vui mừng vì sầu riêng được giá. Ảnh: P.V
Nông dân vui mừng vì sầu riêng được giá. Ảnh: P.V