Sóng tăng lãi suất lan rộng, tiến sát mốc 8%/năm

Tại phần lớn các ngân hàng, lãi suất vẫn phổ biến dưới mức 7%/năm. Ảnh: Thu Hảo
Tại phần lớn các ngân hàng, lãi suất vẫn phổ biến dưới mức 7%/năm. Ảnh: Thu Hảo
Tại phần lớn các ngân hàng, lãi suất vẫn phổ biến dưới mức 7%/năm. Ảnh: Thu Hảo
Lên top