Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sông Đak Mi (Quảng Nam) "cõng" thêm một nhà máy thuỷ điện

Toàn cảnh nhà máy thuỷ điện Đak Mi 3. Ảnh: TT
Toàn cảnh nhà máy thuỷ điện Đak Mi 3. Ảnh: TT