Sông Đak Mi (Quảng Nam) "cõng" thêm một nhà máy thuỷ điện

Toàn cảnh nhà máy thuỷ điện Đak Mi 3. Ảnh: TT
Toàn cảnh nhà máy thuỷ điện Đak Mi 3. Ảnh: TT