Sóng cổ phiếu penny lại cuồn cuộn, nhóm ngân hàng suy yếu

Lên top