Sóng cổ phiếu dược tan biến, VMD (Vimedimex) liên tục “lau sàn”

Cổ phiếu VMD rơi từ mức đỉnh 82.400đ xuống 57.600đ kết phiên 10.9.
Cổ phiếu VMD rơi từ mức đỉnh 82.400đ xuống 57.600đ kết phiên 10.9.
Cổ phiếu VMD rơi từ mức đỉnh 82.400đ xuống 57.600đ kết phiên 10.9.
Lên top