Sơn Hải – trong veo ven bờ biển Tây

Một góc Hòn Heo nhìn từ Miếu Bà Chúa xứ. Ảnh: Lục Tùng
Một góc Hòn Heo nhìn từ Miếu Bà Chúa xứ. Ảnh: Lục Tùng
Một góc Hòn Heo nhìn từ Miếu Bà Chúa xứ. Ảnh: Lục Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top