Sớm phục hồi kinh tế ở tâm dịch

Doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Ảnh: Thanh Chung
Doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Ảnh: Thanh Chung
Doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Ảnh: Thanh Chung
Lên top