Sớm cắt bỏ, giảm các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp

Chi phí vận chuyển hàng hóa qua cảng biển tăng cao do dịch COVID-19 là một gánh nặng cho doanh nghiệp. Ảnh: CN
Chi phí vận chuyển hàng hóa qua cảng biển tăng cao do dịch COVID-19 là một gánh nặng cho doanh nghiệp. Ảnh: CN
Chi phí vận chuyển hàng hóa qua cảng biển tăng cao do dịch COVID-19 là một gánh nặng cho doanh nghiệp. Ảnh: CN
Lên top