Sôi động mùa tôm

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà của Cty Việt-Úc đem đến hiệu quả cao lan sang nhiều địa phương tại ĐBSCL.
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà của Cty Việt-Úc đem đến hiệu quả cao lan sang nhiều địa phương tại ĐBSCL.
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà của Cty Việt-Úc đem đến hiệu quả cao lan sang nhiều địa phương tại ĐBSCL.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top