Sóc Trăng nhận 5 tỉ đồng tiền ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19

Vietcombank ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh Sóc Trăng 5 tỉ đồng. Ảnh: Ngọc Liêu
Vietcombank ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh Sóc Trăng 5 tỉ đồng. Ảnh: Ngọc Liêu
Vietcombank ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh Sóc Trăng 5 tỉ đồng. Ảnh: Ngọc Liêu
Lên top