Sóc Trăng: Khởi động Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Hồ
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Hồ
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top