Sóc Trăng: Đóng điện trạm biến áp 110kV/22kV Mỹ Xuyên

Đóng điện trạm biến áp 110kV/22kV Mỹ Xuyên - tỉnh Sóc Trăng
Đóng điện trạm biến áp 110kV/22kV Mỹ Xuyên - tỉnh Sóc Trăng
Đóng điện trạm biến áp 110kV/22kV Mỹ Xuyên - tỉnh Sóc Trăng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top