Sóc Sơn (Hà Nội): Đất rừng vẫn bị “xẻ thịt”

Công trình xây dựng ngay bên cạnh hồ Đồng Đò (huyện Sóc Sơn) - ảnh chụp chiều 16.10. Ảnh: VH
Công trình xây dựng ngay bên cạnh hồ Đồng Đò (huyện Sóc Sơn) - ảnh chụp chiều 16.10. Ảnh: VH
Công trình xây dựng ngay bên cạnh hồ Đồng Đò (huyện Sóc Sơn) - ảnh chụp chiều 16.10. Ảnh: VH
Lên top