Sở Xây dựng Hà Nội ra “tối hậu thư” với các chủ đầu tư khu đô thị Tân Tây Đô

Ông Hoàng Cao Thắng, Phó GĐ Sở Xây Dựng Hà Nội chủ trì cuộc họp
Ông Hoàng Cao Thắng, Phó GĐ Sở Xây Dựng Hà Nội chủ trì cuộc họp
Ông Hoàng Cao Thắng, Phó GĐ Sở Xây Dựng Hà Nội chủ trì cuộc họp
Lên top