Số tài khoản chứng khoán mới mở cao kỷ lục Việt Nam, F0 ồ ạt đổ tiền

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng kỷ lục trong tháng đầu năm 2021. Ảnh TL
Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng kỷ lục trong tháng đầu năm 2021. Ảnh TL
Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng kỷ lục trong tháng đầu năm 2021. Ảnh TL
Lên top