Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoá kiến nghị cho dự án Vườn Tài tiếp tục triển khai

Theo ông Quang, doanh nghiệp đã đầu tư vốn rất nhiều, nên mong muốn tiếp tục triển khai dự án Vườn Tài.
Theo ông Quang, doanh nghiệp đã đầu tư vốn rất nhiều, nên mong muốn tiếp tục triển khai dự án Vườn Tài.
Theo ông Quang, doanh nghiệp đã đầu tư vốn rất nhiều, nên mong muốn tiếp tục triển khai dự án Vườn Tài.
Lên top