Sở Tài chính kiến nghị TKV thay đổi cách bồi thường dự án cảng Kê Gà (Bình Thuận)

Dự án cảng Kê Gà bị dừng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường
Dự án cảng Kê Gà bị dừng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường
Dự án cảng Kê Gà bị dừng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường
Lên top