Số phận siêu dự án thép Cà Ná đã được định đoạt?

Hoa Sen đang muốn rút khỏi dự án siêu tỉ đô Thép Cà Ná. Ảnh phác thảo dự án của Hoa Sen group
Hoa Sen đang muốn rút khỏi dự án siêu tỉ đô Thép Cà Ná. Ảnh phác thảo dự án của Hoa Sen group
Hoa Sen đang muốn rút khỏi dự án siêu tỉ đô Thép Cà Ná. Ảnh phác thảo dự án của Hoa Sen group
Lên top