Số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh giảm – tín hiệu lạc quan

Trong tháng 2.2021, nhiều doanh nghiệp thành lập mới quay trở lại hoạt động là tín hiệu lạc quan. Ảnh minh họa: Vũ Long
Trong tháng 2.2021, nhiều doanh nghiệp thành lập mới quay trở lại hoạt động là tín hiệu lạc quan. Ảnh minh họa: Vũ Long
Trong tháng 2.2021, nhiều doanh nghiệp thành lập mới quay trở lại hoạt động là tín hiệu lạc quan. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top