Số liệu đếm xe qua BOT Ninh Lộc bất ngờ bị đánh cắp

Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua BOT Ninh Lộc.
Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua BOT Ninh Lộc.
Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua BOT Ninh Lộc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top