Sơ kết 3 năm tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp: Xuất hiện nhiều điểm sáng

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tham quan mô hình giết mổ hiện đại tại huyện Cao Lãnh.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tham quan mô hình giết mổ hiện đại tại huyện Cao Lãnh.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tham quan mô hình giết mổ hiện đại tại huyện Cao Lãnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top