Sở hữu “gạo ngon nhất thế giới”, Việt Nam có quyết định được giá thế giới?

Kỹ sư Hồ Quang Cua bên cánh đồng lúa - tôm, lúa sạch dòng ST24. Ảnh Nhật Hồ
Kỹ sư Hồ Quang Cua bên cánh đồng lúa - tôm, lúa sạch dòng ST24. Ảnh Nhật Hồ
Kỹ sư Hồ Quang Cua bên cánh đồng lúa - tôm, lúa sạch dòng ST24. Ảnh Nhật Hồ
Lên top