Sở giao dịch chứng khoán có quyền bóp thanh khoản, ách giao dịch không?

Lệnh giao dịch đặt thông qua sàn của công ty chứng khoán không thể chuyển sang sàn HoSE trong phiên giao dịch chiều ngày 24.12. Ảnh: Thế Lâm.
Lệnh giao dịch đặt thông qua sàn của công ty chứng khoán không thể chuyển sang sàn HoSE trong phiên giao dịch chiều ngày 24.12. Ảnh: Thế Lâm.
Lệnh giao dịch đặt thông qua sàn của công ty chứng khoán không thể chuyển sang sàn HoSE trong phiên giao dịch chiều ngày 24.12. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top