Số doanh nghiệp có vốn đăng ký quy mô trên 100 tỉ đồng tăng 36,8%

Tổng số vốn đăng ký tăng nhờ số doanh nghiệp có quy mô vốn lớn trên 100 tỉ tăng. Ảnh minh họa: Vũ Long
Tổng số vốn đăng ký tăng nhờ số doanh nghiệp có quy mô vốn lớn trên 100 tỉ tăng. Ảnh minh họa: Vũ Long
Tổng số vốn đăng ký tăng nhờ số doanh nghiệp có quy mô vốn lớn trên 100 tỉ tăng. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top