Sở Công Thương Hà Nội: Mong người dân tiêu thụ đỡ hải sản cho doanh nghiệp

Lên top