Smartphone giá rẻ 600.000 đồng: Vì sao không phải là Nhà nước trợ giá?

Hiện nay, tỉ lệ người dùng smartphone tại Việt Nam đã cao hơn tỉ lệ người dùng điện thoại tính năng cơ bản. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Hiện nay, tỉ lệ người dùng smartphone tại Việt Nam đã cao hơn tỉ lệ người dùng điện thoại tính năng cơ bản. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Hiện nay, tỉ lệ người dùng smartphone tại Việt Nam đã cao hơn tỉ lệ người dùng điện thoại tính năng cơ bản. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top