Smartphone đang dùng có kết nối được mạng 5G sắp phát sóng tại TPHCM?

Những chiếc di động được trang bị ăng ten và cấu hình 5G mới có thể sử dụng mạng 5G sắp phát sóng tại TPHCM. Ảnh ST.
Những chiếc di động được trang bị ăng ten và cấu hình 5G mới có thể sử dụng mạng 5G sắp phát sóng tại TPHCM. Ảnh ST.
Những chiếc di động được trang bị ăng ten và cấu hình 5G mới có thể sử dụng mạng 5G sắp phát sóng tại TPHCM. Ảnh ST.
Lên top