Smartphone 600 ngàn đồng được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề cập đã lên kệ

Chương trình smartphone giá rẻ phổ cập cho người dân đang được triển khai thử nghiệm. Ảnh: Thuylc.
Chương trình smartphone giá rẻ phổ cập cho người dân đang được triển khai thử nghiệm. Ảnh: Thuylc.
Chương trình smartphone giá rẻ phổ cập cho người dân đang được triển khai thử nghiệm. Ảnh: Thuylc.
Lên top