Singapore yêu cầu Grab cho Uber 'sống' thêm 3 tuần