Singapore bán vàng miếng mini nặng chỉ từ 1gram qua app điện thoại

Công ty Singapore Precious Metals Exchange bán các miếng vàng nặng 1g, 5g, 10g, 50g và 1kg qua app điện thoại. Ảnh: AFP
Công ty Singapore Precious Metals Exchange bán các miếng vàng nặng 1g, 5g, 10g, 50g và 1kg qua app điện thoại. Ảnh: AFP
Công ty Singapore Precious Metals Exchange bán các miếng vàng nặng 1g, 5g, 10g, 50g và 1kg qua app điện thoại. Ảnh: AFP
Lên top