Silicon Valley Việt Nam đầu tư 20.000 USD cho dự án khởi nghiệp

Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV