Siêu thị ở Hà Nội đảm bảo đủ hàng hoá

Đại diện siêu thị Vinmart cho biết tại Hà Nội, siêu thị đã làm việc với các nhà cung cấp lớn, tăng lượng dự trữ hàng hóa lên gấp 3 lần nhằm đảm bảo bảo hàng hóa đầy đủ trên quầy kệ tại tất cả các điểm bán. Ảnh VM
Đại diện siêu thị Vinmart cho biết tại Hà Nội, siêu thị đã làm việc với các nhà cung cấp lớn, tăng lượng dự trữ hàng hóa lên gấp 3 lần nhằm đảm bảo bảo hàng hóa đầy đủ trên quầy kệ tại tất cả các điểm bán. Ảnh VM
Đại diện siêu thị Vinmart cho biết tại Hà Nội, siêu thị đã làm việc với các nhà cung cấp lớn, tăng lượng dự trữ hàng hóa lên gấp 3 lần nhằm đảm bảo bảo hàng hóa đầy đủ trên quầy kệ tại tất cả các điểm bán. Ảnh VM
Lên top