Siêu thị ở Đà Nẵng phục vụ theo địa bàn 7 ngày thành phố "ngừng hoạt động"

Đà Nẵng nghiên cứu mở lại các chợ truyền thống khi dịch COVID-19 ở một số nơi đã được kiểm soát. Ảnh: TT
Đà Nẵng nghiên cứu mở lại các chợ truyền thống khi dịch COVID-19 ở một số nơi đã được kiểm soát. Ảnh: TT
Đà Nẵng nghiên cứu mở lại các chợ truyền thống khi dịch COVID-19 ở một số nơi đã được kiểm soát. Ảnh: TT
Lên top