"Siêu nợ thuế" Long Giang Land: Vay, nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 31 lần

Long Giang Land phát triển một loạt dự án với thương hiệu Rivera Park.
Ảnh: Website LGL.
Long Giang Land phát triển một loạt dự án với thương hiệu Rivera Park. Ảnh: Website LGL.
Long Giang Land phát triển một loạt dự án với thương hiệu Rivera Park. Ảnh: Website LGL.
Lên top