"Siết thuế" cho thuê nhà, văn phòng: Chọn thời điểm phù hợp để hài hòa

Các vị trí vàng trên một con phố ở Hà Nội đều được chủ nhà treo biển cho thuê từ lâu nhưng chưa tìm được khách thuê. Ảnh: Minh Ngọc
Các vị trí vàng trên một con phố ở Hà Nội đều được chủ nhà treo biển cho thuê từ lâu nhưng chưa tìm được khách thuê. Ảnh: Minh Ngọc
Các vị trí vàng trên một con phố ở Hà Nội đều được chủ nhà treo biển cho thuê từ lâu nhưng chưa tìm được khách thuê. Ảnh: Minh Ngọc
Lên top