Siết quản lý thuế với giao dịch “lan đột biến”

Hình ảnh lan đột biến được cho là có giao dịch trị giá 250 tỉ đồng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh cắt từ clip).
Hình ảnh lan đột biến được cho là có giao dịch trị giá 250 tỉ đồng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh cắt từ clip).
Hình ảnh lan đột biến được cho là có giao dịch trị giá 250 tỉ đồng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh cắt từ clip).
Lên top