Siết hạn mức ví điện tử: Thiệt cho thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt qua cổng giao tiếp QR code trên ví điện tử (ảnh: PK).
Thanh toán không dùng tiền mặt qua cổng giao tiếp QR code trên ví điện tử (ảnh: PK).
Thanh toán không dùng tiền mặt qua cổng giao tiếp QR code trên ví điện tử (ảnh: PK).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top