Siết đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng thêm khó vì nợ xấu

Nợ xấu vẫn có dấu hiệu tăng sẽ khiến ngân hàng gặp khó với quy định mới về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh minh họa: A.Q
Nợ xấu vẫn có dấu hiệu tăng sẽ khiến ngân hàng gặp khó với quy định mới về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh minh họa: A.Q
Nợ xấu vẫn có dấu hiệu tăng sẽ khiến ngân hàng gặp khó với quy định mới về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh minh họa: A.Q
Lên top