Siết chặt quản lý, thu hồi đất công: Không thể chậm trễ

Đất khu Phước Kiển bị bán với giá bèo cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: PV
Đất khu Phước Kiển bị bán với giá bèo cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: PV
Đất khu Phước Kiển bị bán với giá bèo cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: PV
Lên top