Các khu công nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam:

Siết chặt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất

Chốt chặn ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt chặn ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt chặn ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top