Shopee và Garena Việt Nam ủng hộ 1 triệu USD vào Quỹ vaccine phòng COVID-19

Shopee và Garena Việt Nam ủng hộ 1 triệu USD vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: DNCC.
Shopee và Garena Việt Nam ủng hộ 1 triệu USD vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: DNCC.
Shopee và Garena Việt Nam ủng hộ 1 triệu USD vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: DNCC.
Lên top