Shinhan Finance đạt giải nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020

Bà Trần Thị Ngọc Nhung   - Giám đốc Nhân sự Shinhan Finance nhận giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020
Bà Trần Thị Ngọc Nhung   - Giám đốc Nhân sự Shinhan Finance nhận giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020
Bà Trần Thị Ngọc Nhung   - Giám đốc Nhân sự Shinhan Finance nhận giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020
Lên top